CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. posługuje się menu w restauracji; rozróżnia dania stanowiące przystawki, dania główne, zupy i napoje,
 2. formułuje zamówienie w restauracji lub kawiarni, używa określonych pytań zadawanych przez kelnerkę / kelnera, potrafi się do nich ustosunkować,
 3. wyjaśnia, jak powinno wyglądać prawidłowe nakrycie stołu,
 4. wyjaśnia, jak komunikować się z kelnerem niewerbalnie,
 5. nazywa różne sposoby przygotowania kawy oraz dobiera odpowiednią filiżankę,
 6. nazywa różne rodzaje herbaty i naczynia do ich przygotowania.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, drama, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmiki.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie