Etap wstępny

1) Gdzie to zamówimy?

Zadanie polega na przyporządkowaniu określonego zamówienia do właściwego miejsca (baru mlecznego, kawiarni, restauracji). Jak można wykonać to ćwiczenie?

SPOSÓB 1.

Uczniowie uzupełniają kartę pracy (ZAŁĄCZNIK NR 1 Gdzie to zamówimy?), który drukujemy dla każdego ucznia lub dla każdej grupy), a wyniki omawiamy na forum klasy.

SPOSÓB 2.

Uczniowie na telefonach, tabletach lub laptopach wykonują ćwiczenie samodzielnie lub w grupach, korzystając z prezentacji genial.ly. Prezentację znajdziemy pod linkiem: https://view.genial.ly/63e15ca89cc9830018513426

SPOSÓB 3.

Ćwiczenie wykonujemy wspólnie na forum klasy, wyświetlając na tablicy interaktywnej wskazaną w sposobie 2 prezentację genial.ly.

2) Przedstawienie celu lekcji: NaCoBeZu.

Dzisiaj na lekcji dowiemy się, jak należy zachować się w restauracji lub kawiarni.