Etap główny

1) Czytamy menu w restauracji – co i jak zamówić?

Zadanie polega na zestawieniu przez uczniów menu, według schematu występującego w restauracji (przystawki, zupy, dania główne, desery). Jak można wykonać to ćwiczenie?

SPOSÓB 1.

Każdy uczeń zestawia własne menu. Przygotowujemy kartę pracy dla każdego ucznia (ZAŁĄCZNIK NR 2 Menu – część 1, część 2, część 3). Po skserowaniu załącznika składającego się z trzech stron wycinamy kolejne strony menu oraz prostokąty z nazwami potraw. Tak przygotowany zestaw rozdajemy w klasie. Zadaniem ucznia jest właściwe przyporządkowanie potrawy do odpowiedniej strony menu. Wynik ćwiczenia omawiamy na forum klasy.

Obrazek przedstawiający przyporządkowanie poszczególnych elementów z trzeciej części załącznika 2  do części 1
Obrazek przedstawiający przyporządkowanie poszczególnych elementów z trzeciej części załącznika 2  do części 2

SPOSÓB 2.

Dzielimy klasę na 4-osobowe zespoły. Przygotowujemy tyle kart pracy (ZAŁĄCZNIK NR 2 Menu – linki do pobrania powyżej), aby każdy zespół otrzymał komplet składający się z czterech stron menu oraz prostokątów z nazwami potraw. Wszystko wycinamy i cały komplet przekazujemy grupie. Każdy z uczniów w grupie otrzymuje jedną stronę menu, do której musi przyporządkować właściwe potrawy. Wynik ćwiczenia omawiamy na forum klasy.

SPOSÓB 3.

Dzielimy klasę na grupy. Kserujemy tylko 2 pierwsze strony karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 2 Menu – linki do pobrania powyżej) dla każdej grupy. Zadaniem uczniów jest wpisanie po trzy potrawy właściwe dla jej rodzaju w menu: przystawki, zupy, dania głównego, deseru. Wyniki ćwiczenia omawiamy na forum klasy.

SPOSÓB 4.

Uczniowie wykonują ćwiczenie indywidualnie, wykorzystując prezentację genial.ly, która znajduje się pod linkiem: https://view.genial.ly/63e15ca89cc9830018513426

SPOSÓB 5.

Ćwiczenie wykonujemy wspólnie, wykorzystując wskazaną powyżej prezentację genial.ly.

2) Zamawiamy danie w restauracji.

Zadanie polega na odegraniu przez uczniów w parach scenek sytuacyjnych przedstawiających zamawianie z menu w restauracji lub kawiarni. Jak można wykonać to ćwiczenie?

SPOSÓB 1.

Łączymy uczniów w pary i rozdajemy jedną z trzech scenek sytuacyjnych (ZAŁĄCZNIK NR 3a, ZAŁĄCZNIK NR 3b, ZAŁĄCZNIK NR 3c – Scenka sytuacyjna), które odgrywają pomiędzy sobą. Jeden z uczniów wciela się w rolę kelnera, drugi natomiast w rolę klienta zamawiającego w restauracji lub kawiarni. Po odegraniu scenki uczniowie mogą zamienić się rolami lub wymienić się scenkami z inną parą.

Wybierając ten wariant wykonania ćwiczenia, należy skserować załączniki w takiej liczbie, ile będzie par uczniów w zespole klasowym (dla pary muszą być dwa egzemplarze każdej scenki).

SPOSÓB 2.

Wybieramy z klasy 6 uczniów, których łączymy w pary. Każda para otrzymuje jedną scenkę i odgrywa ją na forum klasy.

Wybierając ten wariant ćwiczenia, należy skserować każdą scenkę w dwóch egzemplarzach.

3) W restauracji i kawiarni.

Nauczyciel w formie pogadanki przekazuj uczniom praktyczne informacje, jak powinien być prawidłowo nakryty stół w restauracji, jak w czasie posiłku i po nim ułożyć sztućce, by dać informację kelnerowi, w jakich filiżankach dostaniemy kawę lub herbatę w kawiarni.

a) Nakrycie stołu w restauracji.

Nauczyciel prezentuje uczniom krótki film instruktażowy przedstawiający nakrycie stołu w restauracji. Film dostępny jest w prezentacji genial.ly pod linkiem https://view.genial.ly/63e15ca89cc9830018513426.

Alternatywnie, nauczyciel może omówić zdjęcie (ZAŁĄCZNIK NR 4a Nakrycie stołu) a także krótki film, który stanowi instruktaż.

b) Sygnały dla kelnera.

Nauczyciel prezentuje uczniom zdjęcie przedstawiające ustawienie sztućców w czasie spożywania posiłku lub po jego zakończeniu (ZAŁĄCZNIK NR 4b). Mówi, że to pozwala kelnerowi odczytać, czy już zakończyliśmy posiłek, czy tylko zrobiliśmy sobie w czasie jedzenia przerwę i za moment będziemy kontynuować. Zdjęcie odtwarzamy w prezentacji genial.ly (https://view.genial.ly/63e15ca89cc9830018513426).

Zdjęcie przedstawiające ułożenie sztudźców jako sygnały dla kelnera

c) Rodzaje filiżanek do kawy i do herbaty w kawiarni.

Nauczyciel prezentuje uczniom zdjęcia z przykładami filiżanek i kubków do kawy i herbaty (ZAŁĄCZNIK 4 – filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty. Zdjęcia są również dostępne we wspomnianej wcześniej prezentacji genial.ly: https://view.genial.ly/63e15ca89cc9830018513426.