Zestaw do realizacji modułu poświęconego spotkaniu w restauracji – klasa 6.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu SPOTYKAMY SIĘ W RESTAURACJI / KAWIARNI została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz sketchnotkę - plik jpg

Przygotowanie

1 miesiąc wcześniej (na zebraniu z rodzicami przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ) zapoznaj się z instrukcją modułu SPOTYKAMY SIĘ W RESTAURACJI / KAWIARNI. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym, jego celu oraz wydatkach, które będą z nim związane. Warto ustalić z rodzicami, czy lekcja będzie realizowana w kawiarni czy restauracji (istotna sprawa ze względów finansowych). Następnie zapytaj o budżet, jakim uczniowie będą dysponować.

2 tygodnie przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ ustal, do jakiej konkretnie restauracji lub kawiarni pójdziesz z uczniami, aby zrealizować założenia i cele zaplanowane w tym module. Zapoznaj się z menu i zaplanuj, co i w jakiej kwocie uczniowie będą zamawiali. Nawiąż kontakt z właścicielem lub menedżerem. Poinformuj go o celu zajęć i ustal szczegóły wizyty: przykładowe menu, możliwość złożenia zamówienia przez każdego ucznia, budżet, jakim uczniowie powinni dysponować.

1 tydzień przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ, po ustaleniu szczegółów wyjścia edukacyjnego, poinformuj rodziców uczniów o terminie zajęć oraz przekaż ustalenia z menedżerem lokalu. Szczególnie należy wskazać budżet, jakim uczniowie powinni dysponować oraz proponowane menu.

1 dzień przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ skseruj kwestionariusze, które uczniowie powinni wypełnić po wizycie w lokalu (ZAŁĄCZNIK A).

1 dzień przed realizacją scenariusza W KLASIE: 

  • Zapoznaj się ze scenariuszem zajęć W KLASIE i ustal, który ze sposobów realizacji poszczególnych etapów lekcji będziesz realizował. Następnie skseruj odpowiednią liczbę kart pracy do danego etapu lekcji.
  • Sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik.

Moduł SPOTYKAMY SIĘ W RESTAURACJI / KAWIARNI wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

  • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
  • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
  • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
  • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
  • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

  • Świat zawodów i rynek pracy (kelner / kelnerka, kucharz / kucharka, barista / baristka).

Moduł SPOTYKAMY SIĘ W RESTAURACJI / KAWIARNI skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

  • matematyka — wyszukiwanie informacji w menu, obliczanie kwoty zapłaty, obliczania pieniężne, dodawanie pisemne, zamienianie jednostek,
  • język polski — używanie stosownych zwrotów adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej (rozmowa z kelnerem podczas zamawiania i płacenia), odszukiwanie informacji w menu, rozpoznawanie znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała).

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna