CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki. 
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia. 
 • Skserowane w odpowiedniej liczbie 4 dolegliwości do wylosowania.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne, załatwiania spraw codziennych. 

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. wymienia specjalizacje lekarskie oraz wyjaśnia jakimi schorzeniami się zajmują,
 2.  prowadzi dialog z pracownikiem służb ratowniczych,
 3.  przygotowuje się na wizytę lekarską,
 4.  oblicza objętość roztworu leku,
 5.  przeprowadza rozmowę pomiędzy pacjentem a lekarzem / pielęgniarką,

 wyszukuje informacje w tekście pisanym.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność siebie w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmik.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie