Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie w ośrodku zdrowia – klasa 7.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu OŚRODEK ZDROWIA została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz sketchnotkę w wysokiej rozdzielczości do wydruku

Przygotowanie

2 tygodnie przed: zapoznaj się z instrukcją modułu OŚRODEK ZDROWIA. Zawiadom rodziców o planowanych zajęciach. Spytaj, czy rodzic wykonujący zawód medyczny miałby możliwość udziału w przeprowadzonej lekcji. Porozmawiaj z pielęgniarką szkolną. Osobę, która poprowadzi rozmowy (pielęgniarka lub rodzic), zapoznaj ze scenariuszem.

1 tydzień przed: porozmawiaj z pielęgniarką szkolną i ustal odpowiedni termin do przeprowadzenia rozmów.

2 dni przed zajęciami POZA KLASĄ w gabinecie pielęgniarki upewnij się, że pielęgniarka szkolna jest przygotowana do zajęć i ma czas na przeprowadzenie rozmów z uczniami. 

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. 

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ: skseruj kartę samooceny.

Moduł OŚRODEK ZDROWIA wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans. 
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania. 
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.   
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.  
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami. 
 • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej.  
 • Wspomaganie ucznia w pracy nad sobą.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania czynników zagrażających zdrowiu.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (lekarz, pielęgniarka / pielęgniarz, ratownik medyczny).

Moduł OŚRODEK ZDROWIA skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • biologia — uczeń zna skutki uboczne działania leków; wie, co to wirus i bakteria,
 • chemia — uczeń zna symbole chemiczne pierwiastków występujące w budowie człowieka,
 • matematyka — uczeń potraf obliczyć skład procentowy leków, witamin, planuje czas przyjmowania leków,
 • język polski — uczeń czyta ze zrozumieniem zalecenia lekarza, zna specjalizacje lekarskie.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna