Etap główny

1) Zadanie polega na dopasowaniu specjalizacji lekarskich do ich zadań.

Ćwiczenie to znajdziesz w ZAŁĄCZNIKU NR 1 i w prezentacji genial.ly

Zadanie

Dopasuj: 

1. kardiolog                            wykonuje operacje

2. laryngolog                          leczy choroby skóry

3. internista                            leczy choroby ucha, nosa, gardła i krtani

4. okulista                               zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób zębów

5. neurolog                             diagnozuje i leczy choroby oczu

6. pediatra                              inaczej specjalista chorób wewnętrznych

7. dermatolog                        rozpoznaje i leczy choroby układu sercowo-naczyniowego

8. psychiatra                           leczy choroby układu nerwowego

9. stomatolog                         rozpoznaje zaburzenia i choroby psychiczne

10. chirurg                              leczy dzieci

2) Nauczyciel wraz z uczniami przeprowadza pogadankę metodą burzy mózgów, a jej wyniki wpisuje w chmurę wyrazową.

Można skorzystać ze strony https://www.wordclouds.com. Gotowa chmura znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 2.  Uczniowie podają propozycje opisu dolegliwości bólowych. 

3) Uczniowie wykonują zadanie matematyczne (ZAŁĄCZNIK NR 3). 

Zadanie

Adam otrzymał receptę na lek w proszku w dawce 750 mg, ale lekarz zapisał mu, aby zażył 125 mg leku. Proszek ma rozcieńczyć w 6 ml letniej wody. Oblicz, jaką objętość roztworu leku w mililitrach musi zażyć Adam. 

Rozwiązanie:

Należy ułożyć proporcję

6ml      —————   750mg

X ml    ————-   125 mg

6 ml x 125 mg = 750 mg x X ml

X = 6 ml x 125 mg : 750 mg

X = 1 ml

Odpowiedź: Adam musi zażyć 1 ml roztworu.

4) Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 4).

Zadanie jest również dostępne w prezentacji genial.ly. Uczniowie mogą je wykonać indywidualnie, w parach lub w grupach. Zadaniem uczniów jest ułożenie w kolejności alfabetycznej zaleceń dotyczących przygotowania się na wizytę lekarską.

Zadanie

Zanim pójdziesz do lekarza. Umów się na wizytę, zastanów się i przygotuj!

Ułóż w kolejności alfabetycznej, wpisując cyfry w kolejności od 1 do 9.

 Co Ci dolega?
 Jak długo masz objawy?
 Zabierz ze sobą maseczkę.
 Spakuj wyniki badań i zdjęcia rentgenowskie, jeśli takie posiadasz.
 Spisz sobie pytania, jakie chciałbyś zadać lekarzowi w związku ze swoim zdrowiem.
 Jakie leki zażywałeś?
 Po którym leku poczułeś się lepiej?
 Przygotuj dotychczasową dokumentację medyczną.
 Weź notes i długopis, aby zapisać zalecenia lekarskie.

Odp.:

1Co Ci dolega?
2Jak długo masz objawy?
9Zabierz ze sobą maseczkę.
6Spakuj wyniki badań i zdjęcia rentgenowskie, jeśli takie posiadasz.
7Spisz sobie pytania, jakie chciałbyś zadać lekarzowi w związku ze swoim zdrowiem.
3Jakie leki zażywałeś?
4Po którym leku poczułeś się lepiej?
5Przygotuj dotychczasową dokumentację medyczną.
8Weź notes i długopis, aby zapisać zalecenia lekarskie.

5) Uczniowie zapoznają się z tekstem „Podczas wizyty lekarskiej”.

Zadanie polega na uzupełnieniu zdań brakującymi wyrazami. Uczniowie mogą uzupełnić to pojedynczo lub w parach. Tekst jest dostępny w ZAŁĄCZNIKU NR 5 lub w prezentacji genial.ly.

Podczas wizyty lekarskiej

zalecenia, pytania, leki, wątpliwościach, wizytę, dolega, Słuchaj, gabinecie, podziękowaniu, maseczkę, badał, przychodni, przygotować, ucha, zaprosi

Przed wejściem do …………………… załóż ……………….. Udaj się do rejestracji i usiądź w poczekalni przy wskazanym Ci ……………….. Poczekaj, aż lekarz Cię …………… Przywitaj się. Zacznij od opowiedzenia, co Ci ………………. Poinformuj lekarza, jakie ……………………. przyjmujesz i na co jesteś uczulony. Odpowiedz na zadawane Ci ………………… Jeśli czegoś nie wiesz, po prostu powiedz: „Nie wiem”. Lekarz będzie Cię ………………. Badania dotyczą dolegliwości, z jaką się zgłosiłeś. Może to być osłuchiwanie, zaglądanie do ……………, gardła, mierzenie ciśnienia itp. Wykonuj polecenia lekarza. Pytaj wprost i rozmawiaj otwarcie o swoich …………….. Masz prawo nie wiedzieć, to lekarz jest profesjonalistą. ……………………. zaleceń lekarza. Możesz je zapisać. Zapytaj, czy i kiedy masz zgłosić się na następną ………………. Jeśli tak, zapisz sobie tę datę. Upewnij się, że rozumiesz ………………. lekarskie. Jeżeli dostałeś skierowanie na badania, zapytaj, jak się do nich ……………. Pamiętaj o …………….. i pożegnaniu się.

Odp.: 

Przed wejściem do przychodni załóż maseczkę. Udaj się do rejestracji i usiądź w poczekalni przy wskazanym Ci gabinecie. Poczekaj, aż lekarz Cię zaprosi. Przywitaj się. Zacznij od opowiedzenia, co Ci dolega. Poinformuj lekarza, jakie leki przyjmujesz i na co jesteś uczulony. Odpowiedz na zadawane Ci pytania. Jeśli czegoś nie wiesz, po prostu powiedz: „Nie wiem”. Lekarz będzie Cię badał. Badania dotyczą dolegliwości, z jaką się zgłosiłeś. Może to być osłuchiwanie, zaglądanie do ucha, gardła, mierzenie ciśnienia itp. Wykonuj polecenia lekarza. Pytaj wprost i rozmawiaj otwarcie o swoich wątpliwościach. Masz prawo nie wiedzieć, to lekarz jest profesjonalistą. Słuchaj zaleceń lekarza. Możesz je zapisać. Zapytaj, czy i kiedy masz zgłosić się na następną wizytę. Jeśli tak, zapisz sobie tę datę. Upewnij się, że rozumiesz zalecenia lekarskie. Jeżeli dostałeś skierowanie na badania, zapytaj, jak się do nich przygotować. Pamiętaj o podziękowaniu i pożegnaniu się.

6) Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 6).

W rozsypankach sylabowych ukryte są 3 zdania — przykłady zaleceń po wizycie lekarskiej. Zadaniem uczniów jest ułożenie tych zdań.

Zadanie

Ułóż 3 zdania z rozsypanek sylabowych. Zapisz je poniżej.

do Sto le suj ceń za le skich. kar się
dań. wy duj o wia ki ni ich swo się ba Do
w len nej rzu ter ka da min ko zy lej wi ty. pisz Za

Odp.:

Stosuj się do zaleceń lekarskich.

Dowiaduj się o wyniki swoich badań.

Zapisz w kalendarzu termin kolejnej wizyty.

7) Nauczyciel wyświetla zadanie matematyczne (ZAŁĄCZNIK NR 7). 

Obraz - zadanie matematyczne - ręcznie wypisane ciągi obliczeń na ułamkach.

Uczniowie analizują zadanie matematyczne i szukają ewentualnych błędów. Rozwiązaniem zadania są trzy cyfry. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 • Czy te cyfry coś Wam mówią? 
 • Czy macie jakieś skojarzenie z tymi cyframi?
 • Czy jesteśmy w stanie ułożyć jakiś numer z tych cyfr?
 • Czy wiecie co oznacza ten numer?

(Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.)

Następnie nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę. Wspólnie tworzą zasady rozmowy z dyspozytorem służb ratowniczych. Może ona przebiegać według poniższego schematu (ZAŁĄCZNIK NR 8).

Twój meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (dotyczy wszystkich numerów ratunkowych):

 • CO? – rodzaj wypadku (np. zderzenie się samochodów, upadek z drabiny, utonięcie. atak padaczki itp.),
 • GDZIE? – miejsce wypadku,
 • ILE? – liczba poszkodowanych,
 • JAK? – stan poszkodowanych,
 • CO ROBISZ? – informacja o udzielonej dotychczasowo pomocy,
 • KIM JESTEŚ? – dane personalne osoby wzywającej pomoc (numer telefonu, z którego dzwonisz).

Dodatkowo:                                                         

 • na zadane pytania odpowiadaj spokojnie i dokładnie,
 • jeżeli dzieje się coś więcej (na przykład poszkodowany traci oddech i nie wiesz, jak mu pomóc), powiedz o tym – wówczas dostaniesz dokładne instrukcje,
 • nie rozłączaj się pierwszy,
 • nie panikuj,
 • zachowaj spokój,
 • nie wchodź w zdanie osobie, z którą rozmawiasz — to utrudnia jej pracę.

8) Nauczyciel wraz z uczniami opisuje dołączony do scenariusza rysunek (ZAŁĄCZNIK NR 9).

Rysunek przedstawia skład chemiczny organizmu ludzkiego. Zadaniem uczniów jest dopasowanie wzoru pierwiastku do jego nazwy.

Rysunek składu chemicznego organizmu ludzkiego

Zadanie

Połącz wzór pierwiastka z jego nazwą:

H20SIARKA
02WĘGIEL
CWODA
HFOSFOR
NTLEN
PWODÓR
SAZOT

Odp.:

H2O – WODA, O2 – TLEN, C – WĘGIEL, H – WODÓR, N – AZOT, P – FOSFOR, S – SIARKA