CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.
 • Skserowane karty do losowania w takiej liczbie, aby uczniowie mogli je wykorzystać w trakcie udzielania wywiadu (pytania nagrane w prezentacji genial.ly).

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętność tworzenia pierwszego CV i analizowania informacji na temat zawodów.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. nazywa instytucję, gdzie można znaleźć oferty pracy,
 2. uzupełnia informacje w CV,
 3. wyszukuje informacje i odpowiada na pytania,
 4. przyporządkowuje odpowiednie informacje do kategorii,
 5. analizuje informacje na temat zawodów i instytucji rynku pracy.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. rozwija umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy,
 3. ewoluuje swoje wiadomości, wypełniając tabelę samooceny. 

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wiersz.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie