Etap wstępny

1) Wprowadzenie

Uczniowie wspólnie rozwiązują krzyżówkę, nauczyciel wyświetla ją na prezentacji: https://view.genial.ly/636ec2c044c4b40013a3e813.

Nauczyciel informuje uczniów, że temat lekcji wychowawczej wyniknie po rozwiązaniu krzyżówki. 

Odpowiedzi do krzyżówki:

 1. NAUCZYCIEL 
 2. RATOWNIK
 3. SEKRETARZ
 4. SPRZĄTACZKA
 5. INTENDENT
 6. PIELĘGNIARKA
 7. KONSERWATOR
 8. WOŹNA
 9. KUCHARZ
 10. PSYCHOLOG

Hasła do krzyżówki:

 1. Przekazuję uczniom wiedzę.
 2. Znajdziecie mnie na basenie.
 3. Odpowiadam za sprawne działanie sekretariatu. 
 4. Dbam o porządek w pomieszczeniach szkolnych.
 5. Układam jadłospis.
 6. Pomagam Wam dbać o Wasze zdrowie.
 7. Naprawiam i przywracam piękny wygląd przedmiotom w szkole.
 8. Pełnię dyżur na portierni i dbam o Wasze bezpieczeństwo.
 9. Kocham gotować, zapraszam Was codziennie na kulinarne podróże. 
 10. Pomagam Wam w sytuacjach dla Was trudnych.

Po wykonaniu tego zadania nauczyciel inicjuje krótką dyskusję z ukierunkowanymi pytaniami: Czy już ktoś słyszał o takiej instytucji? Czy domyślacie się, co w takiej instytucji można załatwić?

2) Przedstawienie celu lekcji: NaCoBeZu.

Dzisiaj na lekcji dowiecie się, gdzie można znaleźć oferty pracy i uzyskać informacje na temat rozwoju kariery zawodowej. Nauczycie się też, czym jest CV, jak je napisać oraz poznacie różne zawody.

3) Pracownicy

W Urzędzie Pracy pracuje wiele osób. Najczęściej mamy tam kontakt z urzędnikami. Jest to bardzo potrzebny zawód, który swoje święto obchodzi każdego roku 27 stycznia — Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Nauczyciel prezentuje stronę Urzędu Pracy i omawia jej najważniejsze zakładki: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy; Rynek pracy i oferty pracy. Link do urzędu znajduje się w prezentacji genial.ly.

Uczniowie mogą skorzystać z telefonów, komputerów lub tabletów w celu dokładnego zapoznania się z informacji zamieszczonymi na stronie. Urząd Pracy jest instytucją, do której zadań należą między innymi:

 • badanie i analiza rynku pracy,
 • udzielanie wsparcia i informacji osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy,
 • udzielenie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 • wydawanie decyzji,
 • działania w obszarze aktywizacji zawodowej.

W Polsce w każdym województwie znajduje się Wojewódzki Urząd Pracy. W całym kraju działa ponad 300 Powiatowych Urzędów Pracy. 

Zadania urzędnika:

 • obsługuje klientów,
 • doradza w wyborze oferty pracy,
 • pomaga wypełnić CV i inne formularze,
 • kieruje do doradcy zawodowego.