Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie w urzędzie pracy – klasa 8.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu URZĄD PRACY została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz sketchnotoę - plik jpg

Przygotowanie

2 tygodnie wcześniej, przed realizacją zapoznaj się z instrukcją modułu WIZYTA W URZĘDZIE PRACY. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym. 

2 tygodnie przed wyjściem znajdź najbliższy Powiatowy Urząd Pracy. Skontaktuj się z pracownikiem urzędu i umów wizytę. 

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. 

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ skseruj kartę samooceny.

Moduł URZĄD PRACY wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

  • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
  • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego. 
  • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określenie dalszej drogi edukacyjnej.
  • Rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł. 
  • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

  • Świat zawodów i rynek pracy (pracownica / pracownik urzędu, doradca zawodowy, informatyczka / informatyk, prawnik / prawniczka, rekruter / rekruterka, pracownik ochrony).

Moduł Z WIZYTĄ NA POCZCIE skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

  • matematyka — obliczanie procentów z liczby,
  • język polski — tworzenie CV, czytanie ze zrozumieniem,
  • informatyka — wyszukiwanie informacji.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna