Etap główny

1) Moje pierwsze CV.

Nauczyciel wyjaśnia, czym jest CV. Uczniowie otrzymują kartę pracy (ZAŁĄCZNIK NR 1). Zadaniem uczniów jest odpowiednie dopasowanie wiadomości i informacji do CV przygotowane dla kandydatów w zawodzie fryzjer / fryzjerka.

CV, czyli Curriculum Vitae (łac. ,,przebieg życia”) przygotowujemy, ubiegając się o pracę, w procesie rekrutacji. To pisemna prezentacja kandydata przed swoim przyszłym pracodawcą.

Co powinno zawierać CV?

  • podstawowe dane osobowe,
  • przebieg nauki,
  • przebieg zatrudnienia,
  • informacje o doświadczeniu zawodowym, 
  • informacje o zainteresowaniach, hobby.

Uwaga! Nie ma jednego uniwersalnego CV. Dokument ten przygotowujemy zawsze w odpowiedzi na ofertę pracy.

2) Ważne informacje w procesie rejestracji w Urzędzie Pracy.

Uczniowie losują postacie z opisem (dane teleadresowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności). Zadaniem uczniów jest zapoznanie się z informacjami, a potem udzielenie odpowiedzi w wywiadzie z panią z okienka. Pytania są nagrane w prezentacji genial.ly (ZAŁĄCZNIK NR 2).

3) Bank pomysłów.

Jak myślisz, kto pracuje w Urzędzie Pracy? (informatyczka / informatyk, doradca zawodowy, prawnik / prawniczka, rekruter / rekruterka, pracownik ochrony).

Jeśli zostanie czas można z uczniami krótko omówić zadania każdego z pracowników urzędu i jego obowiązki.