Podsumowanie.

Nauczyciel czyta uczniom wierszyk stanowiący podsumowanie do zajęć – ZAŁĄCZNIK 3 – wierszyk tematyczny:

W urzędzie pracy

Chociaż dzisiaj na lekcjach uczeń jest wesoły,
wiadomo, że kiedyś się skończy chodzenie do szkoły
i trzeba będzie wtedy zarobić na życie.
Tego jednak, moi mili, bez pracy nie zrobicie.
Gdzie nam tę pracę podadzą na tacy?
Takie cuda to tylko w Urzędzie Pracy!
Ale zanim zapukam do urzędu drzwi,
muszę przygotować porządne CV,
inaczej „przebieg życia”, potrzebny w rekrutacji,
kto mówi inaczej, ten nie może mieć racji.
W nim są moje dane, szkoły ukończone,
umiejętności, kursy zaliczone,
wpisuję tutaj wszystko, pełna moja lista.
Pokazuję, jaki ze mnie niezły specjalista.
Kucharz, konserwator, ratownik, sprzątaczka –
to zawodów konkretnych prawdziwa jest paczka!
Kto z nich pracownikiem już niedługo będzie?
Ten, kto ofertę pracy znalazł w urzędzie.
W niej znajdę umiejętności oraz uprawnienia,
a nawet i proponowaną wysokość wynagrodzenia,
wszystko związane z pracą – różne wymagania,
które należy spełnić podczas aplikowania.
Mnie jednak nic nie trzeba podawać na tacy,
bo jestem jednym z najlepszych kandydatów do tej pracy!