CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.
 • Skserowane scenki / dialogi w tylu egzemplarzach, aby odpowiednia liczba uczniów z klasy mogła je wykorzystać przy odgrywaniu scenek.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne, załatwiania spraw codziennych.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. wyjaśnia, co to jest afisz i jakie informacje są na nim zawarte,
 2. wyjaśnia, że pierwsze przedstawienia teatralne odbywały się w starożytnej Grecji,
 3. nazywa pojęcia związane z teatrem,
 4. łączy zawody z przynależnymi do nich obowiązkami,
 5. zachowuje się w teatrze zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. wymienia zasady dobrego zachowania w teatrze,
 7. odnajduje wskazane miejsce na widowni,
 8. oblicza czas potrzebny na dotarcie na przedstawienie.

Cele wychowawcze:

Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmik.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie