Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie w teatrze – klasa 6.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu Z WIZYTĄ W TEATRZE została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz scetchnotkę - plik jpg

Przygotowanie

1 miesiąc wcześniej, przed realizacją: wyszukaj przedstawienie teatralne i zamów bilety na wybrany spektakl. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym do teatru.

2 tygodnie przed: zapoznaj się z instrukcją modułu WIZYTA W TEATRZE. Zbierz pieniądze.

5 dni przed lekcją POZA KLASĄ sprawdź, czy wszyscy wpłacili pieniądze na bilety.

2 dni przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ upewnij się, że każdy uczeń będzie miał legitymację lub potrzebne bilety na przejazd.

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. 1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ: skseruj kartę samooceny.

Moduł Z WIZYTĄ W TEATRZE wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
 • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej. 
 • Wspomaganie ucznia w pracy nad sobą.
 • Wpajanie prawidłowych wzorców spędzania czasu wolnego. 
 • Poszerzanie wiedzy uczniów o dziedzictwie cywilizacyjnym Europy.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (szatniarz / szatniarka, dyrygent / dyrygentka, piosenkarz / piosenkarka, aktor / aktorka, kostiumograf / kostiumografka, scenograf / scenografka, realizator / realizatorka światła, choreograf / choreografka, rekwizytor / rekwizytorka)

Moduł Z WIZYTĄ W TEATRZE skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • język polski — odczytywanie informacji z afiszy,
 • matematyka — obliczanie ceny biletów, dodawanie pisemne, obliczenia zegarowe,
 • informatyka — wyszukiwanie i sprawdzanie repertuaru, pozyskiwanie danych kontaktowych,
 • plastyka — zaprojektowanie afisza na wybrane wydarzenie, 
 • muzyka — wykorzystanie muzyki w sztukach teatralnych, rodzaje sztuk teatralnych.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna