Podsumowanie.

Nauczyciel czyta uczniom wierszyk stanowiący podsumowanie do zajęć – ZAŁĄCZNIK 6 – wierszyk tematyczny:

„W teatrze”

Przychodzę dziś do szkoły, na plan lekcji patrzę
i widzę, że zaraz będzie lekcja o teatrze!
Ale zanim do teatru cała klasą dotrzemy,
bardzo wiele ciekawego z afisza się dowiemy.
Na nim nazwa teatru i nazwisko autora,
jest także tytuł sztuki i przedstawienia pora.
Z tego wszystkiego w końcu się jasno okazuje,
jak wiele osób w teatrze na co dzień pracuje:
aktor, reżyser, sufler, bileter, scenograf,
inspicjent, charakteryzator, dubler, choreograf.
Jak bardzo się musi napracować osób tak wiele,
żebyśmy mogli zobaczyć ciekawy spektakl w niedzielę.
Skoro tyle już o teatrze i spektaklu wiemy,
z chęcią decyzję o kupnie biletów podejmiemy.
A zamiast na niepotrzebne rzeczy czas nasz tracić,
obliczamy kwotę, jaką trzeba za bilety zapłacić
i z wyprzedzeniem odpowiednim dokładnie planujemy,
godzinę o której z domu do teatru wyjedziemy.
Na miejscu bileterzy są bardzo rozmowni
i pomagają nam znaleźć nasze miejsca na widowni.
I teraz w naszych fotelach wygodnych zasiadamy,
i spektakl z przyjemnością wielką oglądamy!