CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.
 • Skserowane scenki / dialogi w takiej liczbie, aby uczniowie mogli je wykorzystać przy odgrywaniu scenek.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. stosuje zasady dobrego wychowania podczas powitania,
 2. stosuje zasady dobrego wychowania podczas rozmowy,
 3. zachowuje się podczas lekcji zgodnie z wspólnie przyjętymi zasadami,
 4. zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników,
 5. aktywnie współpracuje w grupie podczas tworzenia plakatu,
 6. wykonuje estetyczny plakat,
 7. wdraża zasady dobrego zachowania w szkole.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność siebie w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmik.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie