Zestaw do realizacji modułu poświęconego savoir-vivre w szkole – klasa 5.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu SAVOIR-VIVRE W KLASIE została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz sketchnotoę - obraz jpg

Przygotowanie

1 tydzień wcześniej, przed realizacją zapoznaj się z instrukcją modułu SAVOIR-VIVRE. Zawiadom rodziców o planowanych zajęciach.

3 dni przed lekcją W KLASIE przygotuj dla uczniów duże kartki, np. formatu A1, A0, które będą wykorzystywane do przygotowania plakatu prezentującego zasady savoir-vivre. Uczniowie pracują w grupie. Przygotuj tyle kartek, na ile grup planujesz podzielić klasę.

2 dni przed lekcją W KLASIE przerysuj schemat plakatu z ZAŁĄCZNIKA NR 1.

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału.

1 dzień przed realizacją części POZA KLASĄ na terenie szkoły przygotuj karty pracy – ZAŁĄCZNIK NR 7.

Moduł SAVOIR-VIVRE wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

  • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
  • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
  • Wspomaganie ucznia w pracy nad sobą.
  • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami. 
  • Dbałość o piękno i kulturę języka ojczystego.
  • Kształtowanie postaw społeczno-moralnych.
  • Kształtowanie właściwych postaw i pożądanych cech osobowości członków społeczności szkolnej, takich jak: szlachetność, zaangażowanie społeczne.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

  • komunikacja interpersonalną

Moduł SAVOIR-VIVRE skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

  • język polski — kultura języka,
  • język angielski — powitanie.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna