Podsumowanie.

Nauczyciel czyta uczniom wierszyk stanowiący podsumowanie do zajęć – ZAŁĄCZNIK 6 – wierszyk tematyczny:

„Savoir-vivre w szkole”

Dzisiaj uczniowie nasi nabierają ogłady
i poznają dobrego zachowania w szkole zasady.
A żeby w codziennych kontaktach uniknąć zakłopotania,
trzeba wiedzieć, jak się zachować podczas powitania.
Słowami „dzień dobry” lub „cześć” wita się ten, kto wchodzi —
bez pozdrowienia obok znajomego nie przechodzi.
Należy też pamiętać, żeby podczas rozmowy
utrzymywać z rozmówcą swoim kontakt wzrokowy.
I jeszcze rąk w kieszeniach wtedy nie trzymamy,
starsze osoby w drzwiach, przechodząc, przepuszczamy.
Zasada też jeszcze jedna od dzisiaj będzie nowa,
żeby na co dzień wypowiadać najważniejsze słowa:
„proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, kiedy wypada,
przecież wtedy korona z głowy nikomu nie spada!
Trzeba też mówić prawdę, być koleżeńskim, życzliwym,
nic z tego obowiązkiem nie jest dokuczliwym.
Ponadto uczciwym dobrze jest być i punktualnym,
co ważne też w świecie realnym, nie tylko wirtualnym.
Bo dobre zachowanie jest jak zębów mycie — 
dzięki niemu łatwiejsze i lepsze jest nasze życie!