CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne, załatwiania spraw codziennych.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. wyszukuje informacji w sieci,
 2. wyszukuje informacje w czytanym tekście,
 3. wymienia zasady bezpieczeństwa podczas zakupów online,
 4. wyjaśnia, na czym polega praca kuriera,
 5. wyjaśnia podstawowe znaki manipulacyjne umieszczane na paczkach,
 6. generuje bezpieczne hasło,
 7. opisuje drogę paczki od producenta do klienta.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność siebie w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmik.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie