Etap wstępny

1) Firmy kurierskie

Nauczyciel pokazuje uczniom kartę pracy, na której znajdują się loga firm kurierskich (ZAŁĄCZNIK NR 1). Pyta, czy uczniowie je znają i czy wiedzą, co one oznaczają.

2) Przedstawienie celu lekcji: NaCoBeZu.

Dzisiaj na lekcji dowiecie się, jak wyszukać informacje w sieci, poznacie drogę paczki od producenta do klienta, poznacie zasady bezpieczeństwa podczas zakupów online. Będziecie wiedzieć, na czym polega praca kuriera,  poznacie podstawowe znaki manipulacyjne umieszczane na paczkach oraz będziecie potrafili wygenerować bezpieczne hasło.