Etap główny

1) Nauczyciel rozdaje karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 2).

Zadaniem uczniów jest zapoznanie się z tekstem oraz uzupełnienie go wyrazami z ramki. Uczniowie słuchają wywiadu umieszczonego w prezentacji genial.ly.

Zadanie

Praca kuriera

rano, obiekt, paczki, samochodu, punktów, towarów, logistycznego, Kurier, wyjmowanie, dokumenty, klienta, bazy, protokołów;

Centrum logistyczne to ……………., w którym realizowane są usługi związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem ……………. Jednym z pracowników centrum …………………… jest kurier. …………………… to pracownik firmy pocztowej zajmujący się dostarczaniem przesyłek do domu lub mieszkania ………………. Ponadto kurierzy zajmują się także sporządzaniem ………………………… szkód oraz obsługą automatów pocztowych. Standardowo kurier wcześnie ………….. przyjeżdża do centrum logistycznego, gdzie czeka na niego przydział paczek do rozwiezienia. Kurier samodzielnie przenosi przesyłki do ………………… roboczego, a następnie wyrusza dostarczać …………….. Większość firm przydziela pracownikowi dany rejon na stałe, ale czasami jest też on kierowany gdzie indziej, na zastępstwo. Kurier dostarcza i odbiera paczki z prywatnych mieszkań, ale też z ………….. kurierskich. Do obowiązków tego pracownika należy wkładanie paczek do przegródek automatu oraz …………..……………… paczek pozostawionych w automacie. Po zrealizowaniu wszystkich możliwych dostaw kurier wraca do …………………….….., gdzie oddaje przesyłki otrzymane od klientów, zwraca otrzymaną gotówkę oraz ………………. przewozowe.

Odp.:

Centrum logistyczne to obiekt, w którym realizowane są usługi związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów. Jednym z pracowników centrum logistycznego jest kurier. Kurier to pracownik firmy pocztowej zajmujący się dostarczaniem przesyłek do domu lub mieszkania klienta. Ponadto kurierzy zajmują się także sporządzaniem protokołów szkód oraz obsługą automatów pocztowych. Standardowo kurier wcześnie rano przyjeżdża do centrum logistycznego, gdzie czeka na niego przydział paczek do rozwiezienia. Kurier samodzielnie przenosi przesyłki do samochodu roboczego, a następnie wyrusza dostarczać paczki. Większość firm przydziela pracownikowi dany rejon na stałe, ale czasami jest też on kierowany gdzie indziej, na zastępstwo. Kurier dostarcza i odbiera paczki z prywatnych mieszkań, ale też z punktów kurierskich. Do obowiązków tego pracownika należy wkładanie paczek do przegródek automatu oraz wyjmowanie paczek pozostawionych w automacie. Po zrealizowaniu wszystkich możliwych dostaw kurier wraca do bazy, gdzie oddaje przesyłki otrzymane od klientów, zwraca otrzymaną gotówkę oraz dokumenty przewozowe.

2) Uczniowie zastanawiają się, na czym polega proces wysłania paczki.

Mają ułożyć drogę paczki od producenta do klienta (ZAŁĄCZNIK NR 3).

Zadanie

Ułóż w kolejności drogę paczki od producenta do klienta, wpisując w odpowiednie miejsca cyfry od 1 do 8.

Wysłanie SMS-a z informacją o dostarczeniu paczki.
Spakowanie paczki.
Wystawienie opinii o kupującym i sprzedającym.
Powrót do nadawcy, jeśli paczka nie będzie odebrana.
Odbiór przez kuriera od producenta i transport do centrum logistycznego.
Odebranie przez kuriera z centrum logistycznego.
Jeśli klienta na ma w domu, przekazanie paczki do punktu odbioru. 
Zamówienie przez klienta.

Odp.:

 1. Zamówienie przez klienta.
 2. Spakowanie paczki.
 3. Odbiór przez kuriera od producenta i transport do centrum logistycznego. 
 4. Odebranie przez kuriera z centrum logistycznego. 
 5. Wysłanie SMS-a z informacją o dostarczeniu paczki. 
 6. Jeśli klienta na ma w domu, przekazanie paczki do punktu odbioru. 
 7. Powrót do nadawcy, jeśli paczka nie będzie odebrana. 
 8. Wystawienie opinii o kupującym i sprzedającym.

3) Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Uczniowie mają za zadanie zastanowić się, co można kupić online (wirtualnie).

Jedna grupa wybiera te produkty, które bezpiecznie jest kupować online (np. nie zniszczą się podczas transportu). Druga grupa musi wybrać takie produkty, których lepiej nie kupować tą drogą, tylko osobiście — w sklepie. 

Można zaproponować kategorie: owoce, warzywa, ubrania, leki, meble, sprzęt RTV/AGD, buty, biżuteria, kosmetyki, porcelana / szkło, zabawki, rośliny, zwierzęta. Przedstawiciel grupy przedstawia propozycje danych produktów na forum klasy z podaniem odpowiedniego argumentu (ZAŁĄCZNIK NR 4 oraz ZAŁĄCZNIK NR 5).

4) Nauczyciel dzieli uczniów na 8 grup. Każda grupa dostaje jedną rozsypankę sylabową do ułożenia. Rozwiązaniem każdej rozsypanki jest jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zakupów online (ZAŁĄCZNIK NR 6).

Zadanie

daw pi o nię o cy. Sprawdź sprze 
Za o chro an ty ru je go pu ra te lub le te fo o nu. dbaj nę wi so wą swo kom 
cho waj o ność, kli ka w lin ki czo ne ach od daw cy. Za stroż jąc u miesz w mail sprze 
czy po cze nie ze daw cą jest ne i na po a dres https. Sprawdź, łą sprze bez piecz stro sia da
płat fe o ro ne me dy no wa to ści. Sprawdź 
W ma cji za cję ze sprze daw cho waj ko res pon d ra zie e wen tu al nej re kla en cą. 
guj się. Po cze niu cji wy za koń lo tran sak 
je ty po we op daw ca o fe ru cje dos taw y. Sprawdź, czy sprze 

Odp.:

 • Zadbaj o ochronę antywirusową swojego komputera lub telefonu. 
 • Sprawdź opinię o sprzedawcy. 
 • Sprawdź, czy połączenie ze sprzedawcą jest bezpieczne i strona posiada adres https.
 • Zachowaj ostrożność, klikając w linki umieszczone w mailach od sprzedawcy. 
 • Sprawdź oferowane metody płatności. 
 • Sprawdź, czy sprzedawca oferuje typowe opcje dostawy. 
 • W razie ewentualnej reklamacji zachowaj korespondencję ze sprzedawcą. 
 • Po zakończeniu transakcji wyloguj się.

5) Nauczyciel rozdaje karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 7).

Uczniowie układają zasady tworzenia bezpiecznego hasła w kolejności alfabetycznej. 

Po wykonaniu zadania nauczyciel pokazuje uczniom, jak wygenerować bezpieczne hasło na stronie www.eset.com. Wspólnie generują hasło. 

Zadanie

Ułóż w kolejności alfabetycznej, wpisując cyfry od 1 do 6.

 Nie zapamiętuj haseł w przeglądarce. 
 Nie twórz haseł składających się tylko z samych liter lub cyfr. 
 Stosuj w hasłach małe, duże litery, znaki specjalne i cyfry. 
 Bezpieczne hasła powinny zawierać około 14 – 15 znaków, wtedy są bardzo trudne do złamania. 
 Minimalna liczba znaków w haśle to 8. 
 Unikaj używania dat, imion i nazw.

6) Nauczyciel rozdaje karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 8).

Na karcie pracy znajdują się wybrane znaki manipulacyjne umieszczane na przesyłkach. Uczniowie muszą połączyć znak z pasującym opisem.

Zadanie

Połącz znak manipulacyjny umieszczany na przesyłkach z odpowiednim opisem.

znak manipulacyjny - chronić przed upadkiem
znak manipulacyjny - chronić przed nagrzaniem
znak manipulacyjny - ostrożnie kruche
znak manipulacyjny - chronić przed wilgocią
znak manipulacyjny - nie przewracać

Chronić przed nagrzaniem

Nie przewracać

Chronić przed upadkiem

Chronić przed wilgocią

Ostrożnie, kruche

Odp.:

 Nie przewracaćznak manipulacyjny - nie przewracać
 Ostrożnie, krucheznak manipulacyjny - ostrożnie kruche
 Chronić przed wilgociąznak manipulacyjny - chronić przed wilgocią
 Chronić przed nagrzaniemznak manipulacyjny - chronić przed nagrzaniem
 Chronić przed upadkiemznak manipulacyjny - chronić przed upadkiem

7) Uczniowie wraz z nauczycielem zamawiają ryzę papieru w wybranym sklepie internetowym lub np. na Allegro.

Ryza papieru jest zamawiana na szkołę lub na nauczyciela. Należy zwrócić uwagę uczniom na koszty przesyłki.