Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie na dworcu kolejowym – klasa 6.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu POCIĄG została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Sketchotka do pobrania - plik jpg

Przygotowanie

2 tygodnie wcześniej, przed realizacją, zapoznaj się z instrukcją modułu POCIĄG. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym.

1 tydzień przed ustal dokładny termin wyjścia edukacyjnego.

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. 

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ: skseruj karty pracy dla grupy A i grupy B oraz kartę samooceny.

Moduł POCIĄG wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
 • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych (cyfrowych) uczniów.
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze i w miejscach publicznych

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (kasjer, konduktor, maszynista, zawiadowca).

Moduł POCIĄG skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • historia: historia kolejnictwa;
 • matematyka: obliczanie czasu podróży, liczby rzymskie i arabskie;
 • język polski: wyszukiwanie informacji, czytanie ze zrozumieniem;
 • geografia: mapa Polski, kierunki geograficzne;

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna