ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanych zajęciach POZA KLASĄ w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”. 

Dzieli uczniów na dwie grupy: grupa A oraz grupa B.

Zadaniem pierwszej grupy jest wyszukanie najtańszej podróży, a zadaniem drugiej grupy — wyszukanie najszybszej podróży.

Każda grupa dostaje swoją kartę pracy, na której notuje uzyskane informacje (ZAŁĄCZNIK NR 8 oraz ZAŁĄCZNIK NR 9).

Następnie w szkole, po powrocie, uczniowie uzupełniają samoocenę (ZAŁĄCZNIK NR 10).