Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie w sklepie spożywczym – klasa 5.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu W SKLEPIE SPOŻYWCZYM została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz sketchnotkę - plik jpg

Przygotowanie

2 tygodnie wcześniej, przed realizacją zapoznaj się z instrukcją modułu W SKLEPIE SPOŻYWCZYM. Zawiadom rodziców o planowanych zajęciach. Znajdź sklep ogólnospożywczy w pobliżu szkoły. Porozmawiaj z kierownikiem o planowanych zajęciach na terenie sklepu.

3 dni przed lekcją W KLASIE przygotuj dla uczniów karty pracy.

3 dni przed lekcją POZA KLASĄ skseruj kartę pracy potrzebną na wyjście edukacyjne.

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik.

Moduł W SKLEPIE SPOŻYWCZYM wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.
 • Wpajanie zasad zdrowego odżywiania.  
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (sprzedawczyni/sprzedawca, kasjerka/kasjer).

Moduł W SKLEPIE SPOŻYWCZYM skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • matematyka: przeliczanie jednostek masy i objętości, ostrosłup – piramida;
 • historia: piramidy w Egipcie;
 • geografia: położenie piramid  i państwa Egipt;
 • biologia: zdrowe odżywianie – piramida żywieniowa, pierwiastki;
 • j. polski: pisownia wyrazów z U i Ó, RZ i Z, Ch i H.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna