ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Realizacja części modułu POZA KLASĄ odbywa się w trakcie wyjścia edukacyjnego. Nauczyciel wybiera w pobliżu szkoły sklepu ogólnospożywczy. Dobrze byłoby, aby pracownicy sklepu zostali wcześniej poinformowani o wizycie grupy uczniów i ich zadaniach. Może sprzedawcy będą chcieli włączyć się w realizację scenariusza? 

Każdy uczeń zabiera do sklepu listę zakupów (podpisaną na lekcji W KLASIE) i kartę pracy SKLEP SPOŻYWCZY (aby można było z listy zakupów przepisać do karty pracy w kolumnie LICZBA). Inne dane DZIAŁ w SKLEPIE i CENA JEDNOSTKOWA będą uzupełniane podczas wyjścia edukacyjnego. Uczeń powinien mieć przy sobie także ołówek, aby wpisywać brakujące dane. Jeżeli wystarczy czasu, można podsumować wydatki. Jeśli nie – ta część modułu może być zrealizowana na lekcji matematyki.