Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie w bibliotece – klasa 4.

Moduł podzielony jest na 3 części:

Do modułu Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej. Podczas lekcji wychowawczej i na innych zajęciach można wykorzystać sketchnotkę do wprowadzania wiadomości na nej zamieszczonych. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Scetchnotka do pobrania

Przygotowanie

2 tygodnie wcześniej, przed realizacją zapoznaj się z instrukcją modułu WIZYTA W BIBLIOTECE. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym. Skontaktuj się z biblioteką i umów dogodny termin na wizytę z uczniami.

1 tydzień przed: poinformuj rodziców o konkretnym terminie wyjścia. Jeżeli do biblioteki trzeba dojechać, zadbaj, by uczniowie mieli bilety i legitymacje.

1 dzień przed lekcją W KLASIE: sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj załączniki i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. 

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ: skseruj w odpowiedniej liczbę karty pracy, karty samooceny, rozdziel pytania do wywiadu zgodnie z liczebnością uczniów i podziałem na grupy. Przypomnij rodzicom i uczniom o wyjściu.

Moduł wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

  • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
  • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
  • Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.
  • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
  • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
  • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej. 

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

  • Świat zawodów i rynek pracy (BIBLIOTEKARZ / BIBLIOTEKARKA).

Moduł jest skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

  • matematyka — obliczenia kalendarzowe,
  • język polski — znajomość polskiego alfabetu, kolejność alfabetyczna, rodzaje literackie.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna