CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanej wizycie w bibliotece w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”.

Nauczyciel przed wyjściem ze szkoły przeprowadza pogadankę nt. bezpieczeństwa i zachowania w bibliotece oraz rozdaje uczniom:

Podczas wyjścia do biblioteki uczniowie samodzielnie wykonują zadania zawarte w karcie pracy (ZAŁĄCZNIK NR 4):

  • odnajdują dział z literaturą dziecięcą / młodzieżową,
  • wybierają książkę, którą chcieliby przeczytać w czytelni lub wypożyczyć do domu,
  • zapisują na karcie pracy zgodnie z zasadami ortograficznymi imię i nazwisko autora oraz tytuł i numer katalogowy wybranej książki,
  • obliczają, kiedy należy oddać książkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotece, licząc od dnia, w którym odbywa się wizyta w bibliotece.

Po wypełnieniu karty pracy uczniowie dobierają się w pary lub małe grupy (3-4 osoby). Zadaniem zespołów jest przeprowadzenie krótkiego wywiadu z bibliotekarzem / bibliotekarką. Nauczyciel może przydzielić każdemu zespołowi zestaw wszystkich pytań albo rozdzielić między grupy po kilka z nich. Podczas wywiadu wszyscy uczniowie powinni dowiedzieć się, na jak długo można wypożyczyć w danej bibliotece książkę, by móc obliczyć termin zwrotu.

Pytania do wywiadu:

Czy lubi Pan / Pani swoją pracę?
Na czym polega Pana / Pani codzienna praca?
Kiedy Pan / Pani dowiedział się / dowiedziała się, że chce pracować w bibliotece?
Jakie wykształcenie trzeba mieć, by móc pracować jako bibliotekarz / bibliotekarka?
Czy lubi Pan / Pani czytać książki?
Czy w bibliotece można wypożyczać tylko książki?
Czy w Pana / Pani bibliotece odbywają się jakieś wydarzenia kulturalne?
Czy w Pana / Pani bibliotece odbywają się jakieś wydarzenia dla dzieci?
Czym jest spotkanie autorskie?
Jak można się zapisać do tej biblioteki?
W jaki sposób można zarezerwować książkę, płytę, komiks?
Jak długo czeka na czytelnika zarezerwowana pozycja?
Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?
Dlaczego niektórych książek nie można wypożyczyć do domu, tylko należy skorzystać z nich w czytelni?
W jakie dni tygodnia i w jakich godzinach jest otwarta biblioteka?
Na jak długo można w Pana / Pani bibliotece wypożyczyć książkę?

Następnie w szkole, po powrocie z biblioteki, uczniowie wypełniają kartę samooceny (ZAŁĄCZNIK NR 5).