CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora/tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne, załatwiania spraw codziennych.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. wymienia w poprawnej kolejności litery polskiego alfabetu,
 2. ustawia się w rzędzie zgodnie z kolejnością alfabetyczną imion uczniów,
 3. układa tytuły książek wg kolejności alfabetycznej,
 4. stosuje znane zasady ortograficzne,
 5. wyszukuje na regale bibliotecznym książkę oraz znajduje numer katalogowy wybranej książki,
 6. wykonuje obliczenia kalendarzowe,
 7. wymienia elementy składowe książki,
 8. przeprowadza wywiad z bibliotekarzem / bibliotekarką.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność w sytuacjach społecznych,
 3. rozwija umiejętność dokonywania wyboru zgodne ze swoimi preferencjami,
 4. rozwija kompetencje czytelnicze,
 5. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody: 

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne: 

karty pracy, książki, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmik.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie