Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie na lotnisku – klasa 8.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu Z WIZYTĄ NA LOTNISKU została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz sketchnotkę - obraz jpg w wysokiej rozdzielczości, do wydruku

Przygotowanie

2 tygodnie wcześniej, przed realizacją zapoznaj się z instrukcją modułu WIZYTA NA LOTNISKU. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym. 

1 tydzień przed: przedstaw uczniom planowane cele zajęć.

5 dni przed lekcją POZA KLASĄ przypomnij zasady bezpieczeństwa podczas wyjścia edukacyjnego i zasady dobrego zachowania w środkach komunikacji miejskiej.

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. 

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ skseruj kartę pracy i samooceny.

Moduł Z WIZYTĄ NA LOTNISKU wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
 • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej.
 • Kształtowanie umiejętności oszczędzania i dobrego gospodarowania finansami.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (stewardessa / steward, pracownik obsługi lotniska, pilot samolotu).

Moduł Z WIZYTĄ NA LOTNISKU skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • matematyka — oblicza czas podróży, dokonuje analizy cen biletów linii lotniczych, 
 • geografia — mapa świata, strefy czasowe, kierunki geograficzne,
 • język angielski — angielskie wyrażenia potrzebne podczas odprawy na lotnisku,
 • informatyka — wyszukuje ciekawostki turystyczne, wyszukuje połączenia najbardziej korzystne czasowo i finansowo,
 • język polski — rozwija umiejętności komunikowania się, czyta komunikaty ze zrozumieniem, i słucha komunikatów ze zrozumieniem.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna