ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanej wizycie na lotnisku w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”. Lotnisko często znajduje się w dalekiej odległości od szkoły, więc tę część innowacji można połączyć z wycieczką krajoznawczą. 

Podczas wizyty na lotnisku uczniowie uzupełniają kartę pracy (ZAŁĄCZNIK NR 5).

Należy sprawdzić u przewoźnika, jakie obowiązują ceny za przejazd z miejsca, gdzie znajduje się szkoła na lotnisko.Następnie w szkole, po powrocie, uczniowie dokonują samooceny. (ZAŁĄCZNIK NR 7)