ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Moduł POZA KLASĄ jest realizowany w trakcie wyjścia edukacyjnego. Nauczyciel znajduje najbliższy w okolicach szkoły Urząd Pracy. Najlepiej byłoby wcześniej powiadomić urzędników o planowanej wizycie. Może urzędnicy będą chcieli oprowadzić uczniów po urzędzie. Każdy uczeń zabiera ze sobą notes i przybory piśmiennicze.

1) Odszukanie tablicy ogłoszeń z ofertami pracy i ich analiza.

Uczniowie przeglądają oferty pracy i grupują je według zawodów. Obliczają liczbę i wybierają zawód, dla którego w danym dniu jest najwięcej ofert pracy. Następnie wypełniają kartę pracy (ZAŁĄCZNIK NR 4 – pytania od 1 do 3).

2) Ponowna analiza ofert pracy i wybór tej, która najbardziej odpowiada danemu uczniowi.

Informacje z wybranej oferty każdy uczeń zapisuje w karcie pracy (ZAŁĄCZNIK NR 4 – pytanie 4).

3) Zwiedzanie i miniwywiad z pracownikiem urzędu. Propozycja pytań do wywiadu.

Jeżeli umówimy się na spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy, można podczas zwiedzania przeprowadzić wywiad, a poniższe pytania rozdać uczniom, aby mogli samodzielnie przeprowadzić rozmowę.

  • Kiedy można zgłosić się do Urzędu Pracy?
  • Do którego Urzędu Pracy należy się zgłosić? 
  • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji w Urzędzie Pracy?
  • Jak przebiega rejestracja w Urzędzie Pracy?
  • Czym jest pośrednictwo pracy?
  • Co to jest poradnictwo zawodowe?
  • Kto i jaką pomoc może uzyskać przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?
  • Co to jest zasiłek dla bezrobotnych? 

Podsumowanie modułu Z WIZYTĄ W URZĘDZIE PRACY

Po przeprowadzeniu części W KLASIE i POZA KLASĄ, na zajęciach z wychowawcą, można krótko podsumować wcześniejsze zajęcia i wykorzystać do tego quiz, który odnajdziemy pod adresem: https://view.genial.ly/637d15a487b1cb001b7835a7.

Po wizycie w urzędzie uczniowie dysponują danymi liczbowymi określającymi liczbę wszystkich ofert i liczbę ofert najpopularniejszego zawodu. Dane te mogą zostać wykorzystane do obliczeń procentowych na najbliższej (po wizycie w urzędzie) lekcji matematyki. Na języku polskim można odnieść się do prezentowanego na sketchnotce CV i wspólnie z uczniami napisać jeszcze jedno CV.