ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanym spotkaniu z pielęgniarką szkolną w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”. Wychowawca może zaprosić rodzica wykonującego zawód medyczny (pielęgniarza / pielęgniarkę / ratownika medycznego, lekarza) do współpracy i do odegrania roli pielęgniarki lub lekarza w gabinecie szkolnym.

Uczniowie losują jedną z czterech podanych dolegliwości (ZAŁĄCZNIK NR 11) i osobno wchodzą do gabinetu pielęgniarki szkolnej, gdzie odgrywają rolę pacjenta. Wykorzystują do tego wcześniej poznany materiał dotyczący przygotowania się do wizyty lekarskiej.

Pielęgniarce szkolnej można przedstawić propozycje pytań, które ma zadawać uczniom (ZAŁĄCZNIK NR 12).Po zakończeniu dialogu wypełniają samoocenę (ZAŁĄCZNIK NR 13).