ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanej wizycie w urzędzie miasta / gminy w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”. Dzwoni do urzędu i ustala termin spotkania i wywiadu pracownika z uczniami. Przedstawia cele zajęć (poznanie zasad działania władz miasta / gminy, zadań i organizacji pracy w urzędzie miasta / gminy, warunków otrzymania dowodu osobistego).

Nauczyciel wcześniej rozdaje uczniom kartę pracy z listą przykładowych pytań do pracownika urzędu (ZAŁĄCZNIK NR 11). Prosi, aby zastanowili się nad tymi pytaniami i ewentualnie dodali swoje sugestie.Po powrocie z urzędu miasta / gminy uczniowie uzupełniają samoocenę (ZAŁĄCZNIK NR 12).