Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie w urzędzie miasta / gminy – klasa 7.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz scetchnotkę do wydruku - plik jpg

Przygotowanie

2 tygodnie przed: zapoznaj się z instrukcją modułu Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA. Zadzwoń do urzędu miasta / gminy i ustal termin spotkania i rozmowy pracownika z uczniami. Przedstaw cel zajęć (poznanie zasad działania władz miasta / gminy, zadań i organizacji pracy w urzędzie miasta / gminy, warunków otrzymania dowodu osobistego). Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym. 

5 dni przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ zadzwoń do urzędu z potwierdzeniem terminu wizyty.

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy (dostępne do pobrania na stronie W KLASIE) i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. Przygotuj laptopy / tablety dla uczniów.

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ: skseruj kartę samooceny.

Moduł Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

  • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans. 
  • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania. 
  • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.   
  • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami. 
  • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

  • Świat zawodów i rynek pracy (specjalista / specjalistka administracji).

Moduł Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

  • język polski – wypełnianie druków, doskonalenie poprawnej pisowni, czytanie poleceń ze zrozumieniem; 
  • matematyka – obliczanie kosztów związanych z wykonaniem zdjęcia potrzebnego do dokumentu;
  • informatyka – wyszukuje na stronie internetowej informacji potrzebnych do realizacji zadań, odnalezienia danych kontaktowych;
  • geografia – odnalezienie miejsca na planie miasta.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna