CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca wcześniej informuje rodziców o planowanej wizycie w teatrze w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”. 

Następnie rozdaje uczniom przygotowaną kartę pracy (ZAŁĄCZNIK NR 6). Załącznik powinien być przygotowany dla każdego ucznia. Uczniowie do teatru zabierają ze sobą kartę pracy oraz długopis lub ołówek. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela uzupełniają brakujące informacje. Następnie w szkole, po powrocie z teatru, nauczyciel wraz z uczniami weryfikuje, czy karta pracy została uzupełniona prawidłowo. Na zakończenie uczniowie dokonują samooceny (ZAŁĄCZNIK NR 7).