ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca na jednym z zebrać z rodzicami informuje o planowanej realizacji lekcji w ramach zajęć z wychowawcą, która odbędzie się w restauracji lub kawiarni. Warto ustalić z rodzicami czy lekcja będzie realizowana w kawiarni, czy restauracji (istotna sprawa ze względów finansowych). Następnie należy zapytać o budżet, jakim uczniowie będą dysponować. 

Wychowawca dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami POZA KLASĄ ustala miejsce wyjścia (kawiarnia lub restauracja). Następnie nawiązuje kontakt z właścicielem lub menedżerem, którego informuje o celu zajęć oraz ustala szczegóły wizyty: przykładowe menu, możliwość złożenia zamówienia przez każdego ucznia, budżet, jakim uczniowie powinni dysponować. 

Po ustaleniu szczegółów wyjścia edukacyjnego wychowawca co najmniej 7 dni przed planowaną wizytą w restauracji lub kawiarni informuje rodziców o terminie zajęć oraz przekazuje ustalenia z menedżerem lokalu. Szczególnie należy wskazać budżet, jakim uczniowie powinni dysponować oraz proponowane menu. 

Na dzień przed wyjściem wychowawca kseruje kwestionariusze, które uczniowie powinni wypełnić po wizycie w lokalu (ZAŁĄCZNIK A).