Etap wstępny

1) Nauczyciel prezentuje uczniom krótki film stanowiący wstęp do zajęć.

Film jest dostępny w prezentacji genial.ly na stronie https://view.genial.ly/63700db96ac2660013e80e5a.  

Następnie nauczyciel zapoznaje uczniów z krótką historią transportu kolejowego (ZAŁĄCZNIK NR 1). Nagranie historii transportu kolejowego również jest dostępne w prezentacji genial.ly.

2) Przedstawienie celu lekcji: NaCoBeZu.

Dzisiaj na lekcji dowiecie się, jak wyszukać informacje w rozkładzie jazdy, jak odczytać bilet kolejowy oraz jak poprowadzić rozmowę w celu uzyskania informacji.