ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 1 tydzień wcześniej informuje rodziców o planowanych zadaniach w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”, które będą realizowane na terenie szkoły.

Wychowawca wyznacza uczniom czas na wykonanie zadania – 1 dzień, 2 dni lub nawet cały tydzień. Czas wykonywania zadania można ustalić wspólnie z uczniami.

Uczniowie samodzielnie wypełniają kartę, która stanowi jednocześnie podsumowanie i rodzaj samooceny. Karta pracy znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 7.