Etap główny

1) Nauczyciel przedstawia zawód piekarza. Może skorzystać z informacji poniżej i zadania w prezentacji genial.ly.

Piekarz przygotowuje ciasto, które następnie wypiekane jest w specjalnych piecach.

Produkcja chleba dzieli się na 3 etapy.

  1. Piekarz ciastowy przygotowuje zakwas, którego później używa do wyrobienia ciasta. Każda piekarnia ma swoją recepturę, która utrzymywana jest w tajemnicy. 
  2. Piekarz stołowy dzieli ciasto na kawałki – zgodnie z gramaturą chleba.
  3. Piekarz piecowy dba, aby temperatura w piecu była właściwa i czuwa nad czasem wypieku.

Następnie pieczywo jest sortowane, pakowane i wysyłane do punktów sprzedaży. 

Nad całym procesem produkcji chleba czuwa brygadzista.

2) Nauczyciel wraz z uczniami przeprowadza pogadankę metodą „burza mózgów” a jej wyniki wpisuje w chmurę wyrazową. Można skorzystać ze strony https://www.wordclouds.com/. Gotowa chmura znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 2.

Uczniowie podają propozycje nazw produktów, które można kupić w piekarni.

Chmura słów  -  pieczywo, chleb pszenny, chleb razowy, bułka, chałka, babka, itd.

3) Uczniowie wykonują zadanie matematyczne. ZAŁĄCZNIK NR 3.

Igor i Maciek dostali od mamy po 5 zł. Każdy z nich wybrał sobie produkty, które mają kupić w pobliskiej piekarni. Igor zdecydował się na bułkę średnią w cenie 1,80 zł a Maciek bułkę małą w cenie 1,40 zł. Igor chciałby zjeść na śniadanie 2 bułki a Maciek 3 bułki. 

  1. Ile reszty zostało każdemu z nich? Wykonaj obliczenia.
  2. Czy suma ich reszty pieniędzy wystarczy na kupno ekologicznej torby materiałowej w cenie 2 złotych, którą będą mogli używać wielokrotnie robiąc zakupy w piekarni? 

ODP:   

a)         1,80 + 1,80 = 3,60

                                    5 – 3,60 = 1,40 

                                   1,40 x 3 = 4,20

                                   5 – 4,20 = 80 gr

b)        1,40 zł + 80 gr = 2,20

4) Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa 3 lub 4 osobowa otrzymuje karty i pieniądze. Karty i pieniądze można wydrukować z ZAŁĄCZNIKA NR 4.

W każdej grupie 1 uczeń zostaje sprzedawcą, reszta to klienci.  Sprzedawca otrzymuje Listę produktów z cenami, którą można wydrukować z ZAŁĄCZNIKA nr 5. 

Klienci z wydrukowanych kart produktów losują po 2. Klienci otrzymują także pieniądze – każdy po 20 złotych (w różnym nominale).

Zadaniem klienta jest zapłacić za wylosowane produkty i sprawdzić czy sprzedawca prawidłowo wydał resztę.

Rozmowa sprzedawcy z klientem może odbywać się według podanego niżej schematu. Nauczyciel przed przystąpieniem do zabawy czyta z uczniami z podziałem na rolę przygotowany dialog. ZAŁĄCZNIK NR 6

Klient: Dzień dobry!

Sprzedawca: Dzień dobry! W czym mogę pomóc?

Klient: Poproszę 1 chleb i 1 bułkę.

Sprzedawca: Jaki chleb mam podać: duży, średni czy mały? 

Klient: Poproszę średni.

Sprzedawca: Czy życzy Pani/Pan sobie krojony czy w całości?

Klient: Poproszę krojony.

Sprzedawca: Podać bułkę dużą, szkolną, kajzerkę czy może maślaną?

Klient: Poproszę bułkę szkolną.

Sprzedawca: Czy zapakować w torbę jednorazową, plastykową?

Klient: Nie, dziękuję. Mam wielorazową płócienną.

Sprzedawca: Płaci Pani/Pan 9,20 za chleb średni i 1,20 zł za bułkę szkolną, czyli 10,40 zł.

Klient: Proszę. 

Sprzedawca: Dziękuję. To Pani/Pana reszta.

Klient: Dziękuję. Do widzenia.Sprzedawca: Do widzenia.