CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora/tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.
 • Skserowane scenki/dialogi w takiej ilości, aby odpowiednia liczba uczniów z klasy mogła je wykorzystać przy odgrywaniu scenek.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne, załatwiania spraw codziennych.

Cele dydaktyczne:

Uczeń:

 1. wyjaśnia znaczenie wyrażeń frazeologicznych,
 2. wymienia obowiązki piekarza i opisuje proces pieczenia chleba,
 3. wymienia produkty, które można kupić w piekarni,
 4. oblicza koszt zakupów,
 5. przeprowadza inscenizowaną rozmowę pomiędzy klientem a sprzedawcą,
 6. wyszukuje informacje w tekście pisanym.

Cele wychowawcze:

Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody: 

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne: 

karty pracy, prezentacja genially, sketchnotka, wierszyk, filmik

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie