Zestaw do realizacji modułu poświęconego zakupom w piekarni – klasa 4.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu Z WIZYTĄ W SKLEPIE/PIEKARNI została przygotowana skechnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej. Podczas lekcji wychowawczej i na innych zajęciach można wykorzystać sketchnotkę do wprowadzania wiadomości na niej zamieszczonych. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz sketchnotoę - plik jpg

Przygotowanie

2 tygodnie przed: zapoznaj się z instrukcją modułu WIZYTA W SKLEPIE – W PIEKARNI. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym.

1 tydzień przed: znajdź w pobliżu szkoły piekarnię. Uzupełnij ceny produktów na LIŚCIE ZAKUPÓW wykorzystywanej podczas lekcji POZA KLASĄ. Rozdaj uczniom listy zakupów. Poproś rodziców o wypełnienie listy i przekazanie pieniędzy. Jeśli uważasz, że jest taka konieczność – poinformuj kierownika sklepu o wizycie i celu.

5 dni przed lekcją POZA KLASĄ zbierz pieniądze i listy zakupów.

2 dni przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ upewnij się, że każdy uczeń będzie miał pieniądze na zakupy.

1 dzień przed lekcją W KLASIE: sprawdź czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią ilość dla swojego oddziału.

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ: skseruj kartę samooceny.

Moduł wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
 • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej.
 • Kształtowanie umiejętności oszczędzania i dobrego gospodarowania finansami.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (sprzedawca/sprzedawczyni, handlowiec, piekarz).

Moduł jest skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • matematyka – obliczenia pieniężne, obliczenia w obrębie jednostki monetarnej (złoty, grosze)
 • przyroda – ekologia (recykling)
 • język angielski – angielskie nazwy towarów.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna