Etap wstępny

Nauczyciel zapisuje na środku tablicy wyraz BIBLIOTEKA i wspólnie z uczniami tworzą chmurę wyrazową.

Przedstawienie celu lekcji: NaCoBeZu

Dzisiaj na lekcji dowiecie się, po co chodzimy do biblioteki, jak korzystać z kolejności alfabetycznej, samodzielnie wyszukiwać książki w bibliotece i jak zbudowana jest książka.

W świecie zawodów – odniesienie do chmury wyrazowej, w której pojawia się wyraz bibliotekarz / bibliotekarka.

Przykładowa chmura wyrazowa: karta, ilustracje, czytelnia, okładka, bibliotekarz, regał, itd...

Chmurę wyrazową można zrobić na podstawie zadania w prezentacji genial.ly do modułu W BIBLIOTECE lub wykorzystać przygotowaną – ZAŁĄCZNIK NR 1.

Nauczyciel przedstawia uczniom, jakie są obowiązki bibliotekarza / bibliotekarki, wykorzystując poniższy materiał lub zadanie w prezentacji genial.ly.

Bibliotekarz/Bibliotekarka:

  • dba o dobry stan księgozbioru biblioteki i jego powiększanie o nowe książki,
  • doradza ludziom przychodzącym do biblioteki książki z dziedziny, o której chcieliby się więcej dowiedzieć albo nawet konkretne tytuły,
  • robi rezerwacje i wydaje zamówione woluminy, przyjmuje zwroty, a jeśli to konieczne, monituje czytelników o książki i dokumenty niezwrócone w terminie oraz egzekwuje należności z tytułu przetrzymywania materiałów powyżej wyznaczonego terminu albo ich zniszczenia,
  • sporządza i składa zamówienia na książki, czasopisma i inne dokumenty zatwierdzone do nabycia, przyjmuje i wstępnie rejestruje nabytki.