Podsumowanie.

Nauczyciel wraz z uczniami odsłuchuje nagrany wierszyk lub czyta wydrukowany ZAŁĄCZNIK 2

W bibliotece.

Ledwo co do szkoły wchodzę i od razu lecę, 
wypożyczyć nową książkę w szkolnej bibliotece.
Ale w celu łatwiejszego książek wybierania, 
dobrze wiedzieć jakie są bibliotekarza zadania.
A tej pani (albo pana) najważniejsze zadanie,
 bardzo ważne – to jest księgozbioru powiększanie.
Czasem zdarzy się czytelnik co nie bardzo wie, 
nie jest pewny jaką książkę dziś przeczytać chce.
Jeden woli czytać wiersze a drugi powieści, 
każdy rodzaj tekstu biblioteka pomieści,
no i wchodzi bibliotekarz z ogromną swą wiedzą 
i już dzieci z nosami w książkach swoich siedzą!
I tak samo jak są czytelnicy różnoracy, 
tak i dużo wykonuje bibliotekarz pracy.
Wydawanie uczniom książek, zwroty, rezerwacje, 
obowiązków wiele, trzeba tu mieć motywację
do działania, bibliotekarz w pracy nie próżnuje, 
przecież też terminów zwrotów książek pilnuje!
Obowiązki są czasami organizatorskie – 
bibliotekarz przygotuje spotkanie autorskie
z tym pisarzem, który książkę nową swą wydaje,
 autor chętnie autografy dzisiaj nam rozdaje.
I dlatego zawsze dla każdego człowieka, 
jednym z najciekawszych miejsc na świecie będzie biblioteka!