Etap wstępny

1) Krótka historia poczty.

Zadanie polega na wysłuchaniu przez uczniów, krótkiej opowieści o początkach poczty a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu.

Aby wykonać ćwiczenie należy otworzyć prezentację genal.ly (https://view.genial.ly/635a2cb0cbfe1b00111c4583).

Po wysłuchaniu nagrania nauczyciel zadaje uczniom kilka prostych pytań sprawdzając stopień zapamiętania ważnych informacji i zrozumienia wysłuchanego tekstu.

I. Kto na samym początku korzystał z usługi posłańców dostarczających wiadomości?
Odp.: Z usług pierwszych posłańców korzystali władcy, cesarze, królowie, książęta.

II. Jak zorganizowana była praca pierwszych posłańców, aby przesyłka do adresata trafiła w najkrótszym możliwym czasie?
Odp.: Na najbardziej uczęszczanych szlakach handlowych rozstawione były stacje, w których posłaniec mógł odpocząć oraz wymienić konia na wypoczętego.

III. Jak nazywała się rzymska poczta utworzona przez cesarza Oktawiana Augusta?
Odp.: Rzymska poczta państwowa nazywała się Cursus publicus.

IV. Za rok, w którym powstała polska poczta uważa się rok 1558. W którym wieku zatem powstała poczta w Polsce?
Odp.: Poczta w Polsce powstała w XVI w.

V. Pierwsze stałe połączenie pocztowe z Polski utworzono do Hiszpani, Francji czy Włoch?
Odp.: Pierwsze stałe połączenie pocztowe utworzono z Krakowa do Wenecji, czyli do Włoch.

Przedstawienie głównego celu lekcji:

Dzisiaj na lekcji dowiemy się jakie sprawy możemy załatwić w Urzędzie Pocztowym i jak to zrobić.