Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie na poczcie – klasa 4.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu Z WIZYTĄ NA POCZCIE została przygotowana skechnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej. Podczas lekcji wychowawczej i na innych zajęciach można wykorzystać sketchnotkę do wprowadzania wiadomości na niej zamieszczonych. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Miniatura scetchnotki z linkiem umożliwiającym jej pobranie

Przygotowanie

1 miesiąc przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ zapoznaj się z instrukcją modułu NA POCZCIE. Następnie poinformuj rodziców uczniów o celach i założeniach zajęć edukacyjnych oraz planowanym wyjściu do Urzędu Pocztowego. Wyjaśnij opiekunom, że planowane wyjście będzie związane z niedużymi kosztami związanymi zakupem Koperty oraz znaczka pocztowego na list.

1 tydzień przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ ustal do jakiego Urzędu Pocztowego udasz się z klasą. Spróbuj nawiązać kontakt z kierownikiem Urzędu Pocztowego i ustalić zasady wizyty uczniów w placówce. Poinformuj go, że uczniowie będą mieli za zadanie zakupić kopertę i znaczek a następnie nadać list w okienku.

1 dzień przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ przypomnij uczniom o wyjściu edukacyjnym na pocztę, przyniesieniu pieniędzy na znaczek i kopertę oraz o napisanym liście i adresie osoby, do której list zostanie wysłany. Skseruj dla każdego z uczniów kartę ewaluacji – ZAŁĄCZNIK A

1 dzień przed realizacją scenariusza W KLASIE

 • Zapoznaj się ze scenariuszem zajęć W KLASIE. Zastanów się na sposobem realizacji poszczególnych zadań – które wykonane zostaną na forum klasy a które w formie pracy grupowej lub indywidualnej. Od tych decyzji zależne będzie to, które załączniki i w jakiej ilości będzie trzeba skserować.
 • Skseruj odpowiednią ilość materiałów, dla każdej grupy.
 • Sprawdź czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik.
 • Poinformuj uczniów o konieczności posiadania własnych telefonów komórkowych lub zadbaj o przygotowanie tabletów (dotyczy sytuacji, gdy zdecydujesz aby w punkcie 4 scenariusza zastosować pracę grupową lub indywidualną).

Moduł Z WIZYTĄ NA POCZCIE wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (listonosz/listonoszka, ekspedient/ekspedientka pocztowa, kurier/kurierka).

Moduł Z WIZYTĄ NA POCZCIE skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • historia – historia poczty w kontekście różnych epok historycznych (starożytność, średniowiecze, nowożytność), wieki i chronologia, pojęcia historyczne (Cesarstwo Rzymskie, zakony, Benedyktyni) oraz postacie (Oktawian August, Zygmunt II August);
 • język polski – pisanie listu; dialog
 • matematyka – obliczanie różnicy pomiędzy dwoma cenami (odejmowanie pisemne)

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna