CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora/tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Skserowane załączniki:
  • ZAŁĄCZNIK 1 – mapa myśli (nie musimy kserować jeżeli ćwiczenie zdecydujemy się wykonać na forum całej klas)
  • ZAŁĄCZNIK 2 – Koperta (kserujemy dla każdego ucznia).
  • ZAŁĄCZNIK 3 – Kod QR (jeżeli zdecydujemy się na pracę indywidualną lub grupową uczniów to kserujemy kilka sztuk kodów QR)
  • ZAŁĄCZNIK 4 – Tabela opłat. (nie musimy kserować załącznika jeżeli zdecydujemy się na wyświetlenie tabeli na tablicy z prezentacji genially)
  • ZAŁACZNIK 5 – Scenki sytuacyjne. (kserujemy dwukrotnie załącznik).

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 • adresuje poprawnie list – wpisuje potrzebne dane nadawcy i adresata (imię i nazwisko, ulicę, kod pocztowy, kraj),
 • wyjaśnia, co to jest kod pocztowy oraz wyszukuje go dla danego adresu, korzystając z wyszukiwarki on-line,
 • wymienia rodzaje przesyłek pocztowych oraz wie, że cena danej przesyłki może być zależna od szybkości jej dostarczenia, wielkości i wagi,
 • wykonuje proste obliczenia matematyczne dokonując wyboru odpowiedniej przesyłki pocztowej,
 • rozpoznaje najważniejsze druki pocztowe oraz wypełnia je,
 • wyjaśnia, co to jest dialog oraz przeprowadza inscenizowaną rozmowę pomiędzy klientem a urzędnikiem pocztowym.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 • rozwija umiejętność komunikowania się,
 • zyskuje pewność siebie w sytuacjach społecznych,
 • dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, wierszyk, sketchnotka

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie