ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Nauczyciel przygotowując się do zajęć powinien ustalić z uczniami do kogo będą pisali list. Można ustalić, że będzie to list do wybranej organizacji, można w formie losowania wskazać konkretną koleżankę/kolegę (konieczne będzie znać dane adresowe kolegów), można wskazać jednego kolegę, który jest od dłuższego czasu nieobecny lub realizuje nauczanie indywidualne.

W tygodniu poprzedzającym wyjście edukacyjne na zajęciach z wychowawcą lub lekcji języka polskiego, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela powinni napisać list.

Na dzień przed wyjście edukacyjnym wychowawca przypomina o liście, który uczniowie muszą mieć ze sobą, adresie osoby lub instytucji, do której będą go wysyłali oraz podaje kwotę gotówki, która będzie konieczna w celu dokonania zakupów w Urzędzie Pocztowym – koperty oraz znaczka na list. Kseruje kartę ewaluacyjną dla każdego ucznia – ZAŁACZNIK A – Karta ewaluacyjna.

W Urzędzie Pocztowym uczniowie w okienku pocztowym dokonują zakupu koperty oraz właściwego znaczka pocztowego. Następnie adresują list i przyklejają znaczek (należy zwrócić uwagę na właściwe zaadresowanie list). Oddają list do okienka pocztowego lub wrzucają do skrzynki pocztowej.

Po zakończonych zajęciach uczniowie wypełniają kartę ewaluacyjną – ZAŁACZNIK A – Karta ewaluacyjna.

Dzisiejsza wizyta na poczcie:Nie podobała mi się.Troszkę mi się podobała.Podobała mi się.Bardzo mi się podobała.
Po dzisiejszej wizycie na poczcie:Nie będę umiał samodzielnie wysłać listu.Będę potrafił wysłać list, ale z pomocą osoby dorosłej.Będę potrafił samodzielnie wysłać list, ale nie będę się jeszcze czuła/czuł pewnie.Bez problemu samodzielnie wyślę list na poczcie i załatwię także inne sprawy.
Takie lekcje, na których uczymy się wychodząc ze szkoły:Nie podobają mi się, bo w takich sytuacjach nie czuję się pewnie i bezpiecznie.W czasie takich lekcji czuję się dobrze, ale tylko wtedy, gdy blisko mnie jest nauczyciel, którego mogę o wszystko zapytać.Podobają mi się, bo lubię, kiedy wychodzimy ze szkoły i jest ciekawie.Bardzo mi się podobają, bo uczę się nowych rzeczy i doświadczam nowych sytuacji.
Czy po dzisiejszej lekcji potrafiłabym/potrafiłbym samodzielnie wysłać list na poczcie?NieSamodzielnie raczej nie.Tak, ale miałabym/miałbym małe obawy.Zdecydowanie tak, bez żadnego problemu.
Napisz co najbardziej podobało mi się w dzisiejszej lekcji na poczcie.