CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla grupy:
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 Czym to naprawić?
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A Oblicz powierzchnie ścian i sufitu
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B Ustal, ile farby należy kupić.
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 Budżet.
 • Arkusz papieru dla każdej grup oraz pisaki.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. kompletuje potrzebne narzędzia do podjęcia prostych czynności naprawczych;
 2. wskazuje poszczególne czynności, planując proste działania remontowe w domu;
 3. oblicza pole powierzchni pokoju i na jego podstawie planuje zakup określonej ilości farby do jego pomalowania;
 4. planuje zakupy w ramach określonego budżetu.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozumie wartość pieniądza;
 2. doskonali umiejętność pracy w zespole.

Metody:

praca grupowa, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmik.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie