Zestaw do realizacji modułu poświęconego wizycie w sklepie budowlanym – klasa 8.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu W SKLEPIE BUDOWLANYM została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu. 

Pobierz sketchnotoę - plik jpg

Przygotowanie

1 miesiąc przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ zapoznaj się z instrukcją modułu W SKLEPIE BUDOWLANYM. Następnie poinformuj rodziców uczniów o celach i założeniach zajęć edukacyjnych oraz planowanym wyjściu do sklepu budowlanego. Wyjaśnij opiekunom, że planowane wyjście nie będzie związane z wydatkami, ponieważ planowana jest jedynie symulacja zakupów. 

1 tydzień przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ ustal, do jakiego sklepu budowlanego udasz się z uczniami. Spróbuj nawiązać kontakt z kierownikiem lub menedżerem, aby doprecyzować szczegóły. Poinformuj go, że uczniowie będą mieli za zadanie na terenie sklepu znaleźć 5 artykułów z listy. Zapytaj, czy artykuły te będą mogli zostawić obsłudze, nie odstawiając ich na półkę. 

1 dzień przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ przygotuj listę zakupów dla uczniów, wykorzystując szablon (ZAŁĄCZNIK A) lub skseruje już przygotowane propozycje list (ZAŁACZNIKI NR A1, A2, A3, A4, A5). 

1 dzień przed realizacją scenariusza W KLASIE: 

 • Zapoznaj się ze scenariuszem zajęć W KLASIE. Zauważysz, że wszystkie ćwiczenia w tym module proponują pracę w grupie. Zastanów się nad sposobem podziału na grupy, liczbą grup (3-4 uczniów) lub składem poszczególnych zespołów, mając na względzie to, iż większość zadań ma charakter matematyczny. 
 • Skseruj odpowiednie materiały dla każdej grupy.
 • Sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. 
 • Zaplanuj, w jaki sposób uczniowie wykonają zaproponowane ćwiczenia.

Moduł W SKLEPIE BUDOWLANYM wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych. 
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (sprzedawca/sprzedawczyni, malarz pokojowy).

Moduł W SKLEPIE BUDOWLANYM skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • matematyka — obliczanie pola powierzchni, analizowanie danych przedstawionych za pomocą tabel, obliczenia pieniężne: robienie zakupów w określonym budżecie, obliczanie wydajności farby;
 • fizyka — poznanie zastosowania poszczególnych narzędzi elektrycznych.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna