Etap wstępny

1) Nauczyciel wraz z uczniami przeprowadza pogadankę metodą burza mózgów, a jej wyniki wpisuje w chmurę wyrazową.

Uczniowie zastanawiają się, jakie sprawy można załatwić w urzędzie miasta / gminy. Można skorzystać ze strony https://www.wordclouds.com/.

Gotowa chmura znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1.

2) Przedstawienie celu lekcji: NaCoBeZu. 

Dzisiaj na lekcji dowiecie się, które dokumenty potwierdzają tożsamość, jakie dane są umieszczane w dowodzie osobistym oraz poznacie warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dowód osobisty.